تعبير خواب
صفحه اول اطلاعات عمومي فرهنگ ، شعر و ادب هنر ( موسيقي ، نقاشي و ...)       اطلاعات ضروري سرگرمي   
 
صفحه ۱   تعداد تعابير موجود در بخش آ : ۲۱
۱ ) آب
  تعداد مراجعه : ۱۰۳۷٤۹
۲ ) آبادي
  تعداد مراجعه : ۳۹۰۸
۳ ) آبشار
  تعداد مراجعه : ٦٤۷۷
٤ ) آبگينه
  تعداد مراجعه : ۵۹۲۰
۵ ) آبله
  تعداد مراجعه : ۵۱۷۰
٦ ) آبنوس
  تعداد مراجعه : ۲۸۹۷
۷ ) آتش
  تعداد مراجعه : ۲۸٦۳۲
۸ ) آجر
  تعداد مراجعه : ۳۵۷۱
۹ ) آروغ
  تعداد مراجعه : ۳٤۷۱
۱۰ ) آستانه
  تعداد مراجعه : ٤۰۰۹
۱۱ ) آسمان
  تعداد مراجعه : ۱۰٤۰۰
۱۲ ) آسياب
  تعداد مراجعه : ۲۵۵٦
۱۳ ) آشتي
  تعداد مراجعه : ۲۹۸۱۹
۱٤ ) آغوش
  تعداد مراجعه : ۳۲۷۸۰
۱۵ ) آفتاب
  تعداد مراجعه : ٦٤٦۰
۱٦ ) آفتابه
  تعداد مراجعه : ٤۱۹٦
۱۷ ) آلو
  تعداد مراجعه : ۱۷۱۲۳
۱۸ ) آوار
  تعداد مراجعه : ۸۳٤۰
۱۹ ) آواز
  تعداد مراجعه : ٦٦۹۱
۲۰ ) آويختن
  تعداد مراجعه : ٦۷۱۳
۲۱ ) آينه
  تعداد مراجعه : ۲٦۳۸٤
 
 
:: تعبير خواب ::
       
.: ص :. .: آ :.
.: ض :. .: ا :.
.: ط :. .: ب :.
.: ظ :. .: پ :.
.: ع :. .: ت :.
.: غ :. .: ث :.
.: ف :. .: ج :.
.: ق :. .: چ :.
.: ک :. .: ح :.
.: گ :. .: خ :.
.: ل :. .: د :.
.: م :. .: ذ :.
.: ن :. .: ر :.
.: و :. .: ز :.
.: ه :. .: ژ :.
.: ي :. .: س :.
    .: ش :.
 
. کليه حقوق اين وب‌سايت متعلق به آينه دات نت ميباشد . برداشت مطلب و عکس با ذکر ماخذ آزاد است
طراحی و پیاده سازی توسط پویش پرداز آوند | ميزباني توسط : تاژان سیستم