تعبير خواب
صفحه اول اطلاعات عمومي فرهنگ ، شعر و ادب هنر ( موسيقي ، نقاشي و ...)       اطلاعات ضروري سرگرمي   
 
صفحه ۱   تعداد تعابير موجود در بخش آ : ۲۱
۱ ) آب
  تعداد مراجعه : ۱۰٤۸۰۵
۲ ) آبادي
  تعداد مراجعه : ٤۰٦۵
۳ ) آبشار
  تعداد مراجعه : ٦٦٤۳
٤ ) آبگينه
  تعداد مراجعه : ٦۰۹٤
۵ ) آبله
  تعداد مراجعه : ۵۳۵٦
٦ ) آبنوس
  تعداد مراجعه : ۳۰۲۷
۷ ) آتش
  تعداد مراجعه : ۲۸۹۲۰
۸ ) آجر
  تعداد مراجعه : ۳۷۱۵
۹ ) آروغ
  تعداد مراجعه : ۳٦۱٤
۱۰ ) آستانه
  تعداد مراجعه : ٤۱۳۱
۱۱ ) آسمان
  تعداد مراجعه : ۱۰۵۸۸
۱۲ ) آسياب
  تعداد مراجعه : ۲٦۷۹
۱۳ ) آشتي
  تعداد مراجعه : ۳۰۰٤۹
۱٤ ) آغوش
  تعداد مراجعه : ۳۳۰۵۹
۱۵ ) آفتاب
  تعداد مراجعه : ٦٦۳۰
۱٦ ) آفتابه
  تعداد مراجعه : ٤۳۲۷
۱۷ ) آلو
  تعداد مراجعه : ۱۷۳۵۷
۱۸ ) آوار
  تعداد مراجعه : ۸۵۳۱
۱۹ ) آواز
  تعداد مراجعه : ٦۸۵٦
۲۰ ) آويختن
  تعداد مراجعه : ٦۸۷۱
۲۱ ) آينه
  تعداد مراجعه : ۲٦۸۷۱
 
 
:: تعبير خواب ::
       
.: ص :. .: آ :.
.: ض :. .: ا :.
.: ط :. .: ب :.
.: ظ :. .: پ :.
.: ع :. .: ت :.
.: غ :. .: ث :.
.: ف :. .: ج :.
.: ق :. .: چ :.
.: ک :. .: ح :.
.: گ :. .: خ :.
.: ل :. .: د :.
.: م :. .: ذ :.
.: ن :. .: ر :.
.: و :. .: ز :.
.: ه :. .: ژ :.
.: ي :. .: س :.
    .: ش :.
 
. کليه حقوق اين وب‌سايت متعلق به آينه دات نت ميباشد . برداشت مطلب و عکس با ذکر ماخذ آزاد است
طراحی و پیاده سازی توسط پویش پرداز آوند | ميزباني توسط : تاژان سیستم