آیا می دانید جهان چقدر بزرگ است ؟

هرگز ممکن نیست که بشر یک تصویر واقعی از بزرگی جهان ، به ذهن خود بیاورد .  ما نه تنها نمی دانیم جهان چقدر بزرگ است ، بلکه تصویر بزرگی آن را هم نمی توانیم بکنیم . اکنون بیاییم و از (زمین ) شروع کنیم .  زمین بخشی از (منظومه شمسی) است ،البته بخش بسیار کوچکی .  زیرا منظومه شمسی عبارت است از :  1- خورشید   2- سیاره هایی که به دور خورشید می چرخند .  3- ستاره های بسیار کوچکی که خود ، سیاره هایی خردند.  4- شهابها   و این منظومه شمسی خود ما . اما این منظومه خود بخش بسیار کوچکی است از منظومه دیگر که آن را کهکشان می نامند .  کهکشان از میلیونها ستاره درست می شود . بسیاری از این ستاره ها بزرگتر از خورشید ما هستند ، و هریک از این ستاره ها ممکن است به منظومه ای ، چون منظومه شمسی ما ، تعلق داشته باشد .  پس ستاره هایی که در کهکشان خود می بینیم همه برای خود خورشید هایی هستند . البته به کهکشان راه شیری هم گفته اند. این خورشیدها آنقدر از ما دورند که فاصله آنها را بجای کیلومتر به سال نوری اندازه می گیرند . 90656040000000 کیلومتر راه را می پیماید .  نزدیکترین ستاره درخشان به زمین آلفا است که به برج قنطورس تعلق دارد .  آیا می دانید این ستاره چقدر از ما دور است ؟  آلفای قنطورس حدود 40232500000000 کیلومتر با ما فاصله دارد !  تا اینجا ما تنها در مورد کهکشان خود صحبت می کردیم . کهکشانی که به اندازه یکصد هزار سال نوری است .  پس اگر می خواهید بدانید که این کهکشان ، یعنی فقط کهکشان ما چه فضایی را اشغال کرده بیایید یکصد هزار را ضرب در عدد 965604000000 کنید . رقم سرسام آوری که بدین گونه بدست می آورید عرض کهکشان ما را نشان می دهد . تازه این کهکشان یک جزء  بسیار کوچکی است از یک منظومه دیگر .  شاید در آنسوی راه شیری ، میلیونها کهکشان دیگر باشد ، و شاید هم همه این کهکشانها خود جزء بسیار کوچکی از یک منظومه بزرگتر باشند !  بنابراین ، در می یابید که چرا ما عاجزیم از اینکه ما حتی درباره بزرگی جهان فکر کنیم . شگفتر آنکه دانشمندان معتقدند که این جهان پیوسته در حال گسترش است . یعنی ، از هر چند بیلیون سال ، دو تا از کهکشانها به دو برابر کنونی خود ، از همدیگر فاصله میگیرند (بیلیون = 1000000000 ).  

تعداد دفعات بازدید: 2816