زمین از چه موادی ساخته شده ؟

بشر هم اکنون در مرحله پیگردی ماه و کرات دیگر بر آمده ، ولی او هنوز به درستی نمیداند که زمین از چه چیزهایی درست شده است .
شاید بتوان در این باره گفت که : زمین ، گوی یا کره بزرگی است که بیشتر آن از سنگ درست شده .
در اندرون زمین سنگهای گداخته است ، ولی در بخش بیرونی آن سنگهای سختی وجود دارد . کمتر از یک سوم زمین خشکی بوده ، ولی بیش از دو سوم آن را آب فرا گرفته است .
حال بیاییم و اندکی بیشتر دراین باره توضیح دهیم .
بخش بیرونی زمین را پوسته ای از سنگ پدید می آورد که 16 تا 40 کیلومتر ضخامت دارد . این پوسته را کره سنگی یا (سنگکره) می نامند .
در قسمتهای برجسته این پوسته قاره ها قرار گرفته و قسمتهای پستش را نیز آبهای اقیانوسها ، دریاها و دریاچه ها فرا گرفته اند . تمام آبهایی که بر سطح زمین است - یعنی اقیانوسها ، دریاچه ها ، رودخانه ها و همه جویبارهای کوچک - به نام کره آبی یا (آبکره ) خوانده می شود.
بشر تا کنون توانسته است فقط بالاترین قسمت از پوسته زمین را کاوش کند . بهمین جهت مشکل است بدانیم که اندرون زمین از چه جنسی می باشد .
از کندن چاهها و کانها به این مطلب پی برده ایم که هرچه بیشتر به عمق زمین  میرویم ، درجه حرارت آن افزونتر می شود . تنها از سه کیلومتری از سطح زمین پایینتر ، به اندازه حرارت زیاد است که به آسانی آب را به جوش می آورد .
دانشمندان از بررسی زمین لرزه توانسته اند چیزهایی  در پیرامون زمین کشف کنند . آنان معتقدند حرارت بدانگونه سریع که در پوسته بالا می رود ، هرگز با فرو رفتن در عمق زمین افزون نمی شود . از اینرو آنان چنین می اندیشند که در مرکز زمین نباید حرارت به بیش از 5530 درجه سانتیگراد ، رسیده باشد .
البته مرکز زمین بسیار داغ است . زیرا سنگها همه در آنجا آب می شوند و این باید حداقل در یک حرارت 1200 درجه ای باشد .
پوسته زمین دارای دو لایه است :
1- لایه بالایی که قاره ها را بوجود آورده و از گرانیت می باشد .
2- در زیر لایه گرانیت ، لایه ای کلفت از سنگهای بسیار سخت وجود دارد که آن را (بازالت)می نامند (بازالت نوعی سنگ سیاه آتشفشانی است).

دانشمندان معتقدند که مرکز زمین ، گویی از آهن گداخته است . قطر این گوی حدودا 6430 کیلومتر است . میان این گوی و پوسته سنگی زمین ، قشری وجود دارد که کلفتیش حدود 3220 کیلومتر است . این قشر را غشاء می نامند . گویا غشاء از نوعی سنگ به نام اولیوین ، زبرجد ، درست شده باشد .

تعداد دفعات بازدید: 2927