راه شیری کدام است ؟

گویا در آسمان چیزی اسرار آمیزتر و دارای ظاهری شگفت آور از راه شیری نباشد . راه شیری مانند یک ردیف جواهر از این سو به آن سوی آسمان کشیده شده است .

در قدیم چون مردم به این منظره دلربا می نگریستند ، از زیبائی و شگفتی آن مبهوت میشدند ، ولی چون نمی دانستند که آن چیست با تشبیه منظره اش به راه شیری ، همه گونه شگفتی و زیبائی را که در آن یافته بودند ، بیان می کردند .

در اوایل عصر مسیحی ، مردم آن را راهی برای فرشتگان می پنداشتند که از آنجا به آسمان پرواز می کردند .

گاهی هم آن را در دهانه آسمان می پنداشتند .تا مردم بتوانند از این دریچه ، شکوه آسمان را نظاره کنند .

امروزه ما با آنکه حقایقی درباره راه شیری بدست آورده ایم ولی هنوز اهمیت و شگفتی آن همچنان باقی است . چه این حقایق نیز به همان اندازه خیره کننده است که پندارها و افسانه های دیروز !

راه شیری چیزی جز همان کهکشان ما نیست . کهکشان تقریبا به یک ساعت مچی می ماند ، یعنی پهن است و گرد . اگر بتوانید بر فراز آن شوید و از بالا نگاهش کنید آن را مانند یک ساعت مچی بسیار بزرگ می یابید . ولی ما چون در اندرون این کهکشان بسر می بریم نگاهمان همیشه به لبه آن می افتد .

این است که ما آن را بطور خمیده ، گرداگرد خود ، می بینیم .

رنگ سپید شیری کهکشان به سبب میلیونها ستاره ایست که در درون آن موج میزنند . دست کم سه میلیارد ستاره در این کهکشان غوطه ورند !

درباره وسعت کهکشان نیز باید اینگونه محاسبه کرد که :

از مرکز کهکشان تا خورشید 27000 سال نوری راه است . در حالیکه از خورشید تا زمین را نور فقط در هشت دقیقه می پیماید ، اکنون خود حدس بزنید که بزرگی کهکشان ما تا چه پایه است .

کهکشان مانند چرخی به دور محور خود می گردد . حدود دویست میلیون سال طول می کشد تا کهکشان از نقطه ای که ما هستیم ، فقط یک بار بگذرد !

تعداد دفعات بازدید: 483