کوتاه ترین مار

کوتاه ترین مار شناخته شده ، مارنخی ( نام علمی: Leptotyphlops bilineata ) بومی جزایر دریای کارائیب می باشد که حداکثر 108 میلیمتر طول دارد.