بزرگ ترین پرنده

در میان 86000 نوع پرنده ای که در دنیای ما زندگی می کنند، بزرگترین و بلند ترین آنها شترمرغ آفریقایی است ، اما این حیوان هم نمیتواند پرواز کند زیرا بطور متوسط وزنش 135 کیلوگرم است و طول قدش 2.40 میباشد