رکورد عمق در غواصی

اینجا عمق 133 متری در سواحل بندر فری پورت ( در باهاما ) است. در 14 اکتبر 1968، دو امریکایی این رکورد غواصی با اسکوبا (Scuba ) را از خود به جا گذاشتند.