بیشترین عناوین پرش با اسکی

ماتی نیکانن از فنلاند، 4 بار طی سالهای 1983، 1985، 1986، 1988 جام جهانی را در پرش با اسکی از آنِ خود کرده است.