بزرگترین سیستم تلفن مرکزی

بزرگترین سیستم تلفن مرکزی جهان در ساختمان پنتاگون نصب گردیده که دارای 34500 خط است و هزینه مکالمات تلفنی آن سالانه به 12 میلیون دلار می رسد .