خطرناک ترین جانور

سوای بلای طبیعی ، حوادث و سوانح و جنگها ، پشه آنوفل ناقل بیماری مالاریا بزرگترین تهدید برای جان انسانها از عصر حجر تا به امروز به شمار می رود . طبق گزارش سال 1993 سازمان بهداشت جهانی ، تنها در قاره افریقا سالانه بین 4/1 تا 8/2 میلیون انسان به علت ابتلا به این بیماری مهلک جان خود را از دست می دهند .