گرانترین موتورسیکلت

گران ترین موتور سیکلت تولید انبوه کارخانه ای (درمقایسه با تک ساخت ) در جهان موربیدلی (Morbidelli)،سی سی 850 ،8 سیلندراست که قیمت آن درسال 1998 به رقمی معادل 98,400 دلاررسید.