گرانترین گیتار

در25 آوریل 1990 در حراج ساثبی در لندن، گتار متعلق به گیتار نواز محبوب و افسانه ای جیمی هندریکس ( 1970 ـ 1924 ) توسط همکار طبال او به نام میچل به مبلغ 198،000 پوند به یک خریدار ناشناس فروخته شد.