ثروتمندترین ملت

طبق گزارش سازمان توسعه تجارت واقتصاد (OECD ) در سال 1996 ، درآمد سالانه درسوئیس 43,233 دلار است که بدین صورت مقام اول را درجهان دارد. لوکزامبورگ با رقم 42,298 دلار در مقام دوم و ژاپن با رقم 40,726 دلار در مقام سوم قرار دارد.