پایدار ترین مسافر قطار

رالف رانسوم اهل شهر برچینگتون (استان کنت در انگلستان) ، 73 سال بدون وقفه با قطار به لندن رفت و آمد کرد.مجموع مسافتی که او در این مدت طی کرد معادل 39 بار سفر دور دنیا است.او در 5 فوریه 1986 در سن 93 سالگی باز نشسته شد.