بلندترین برج آب

بلندترین برج آب در جهان در شهر الیزابت تاون در ایالت نیویورک قرار دارد. این برج 65 متری که در سال 1965 ساخته شد می تواند 250،000 گالن آب را در مخازن تعبیه شده در خود جای دهد.