سریعترین سیاره

سیاره عطارد (Mercury) در فاصله 57،909،200 کیلومتر از خورشید، به دور آن دَوَران می کند. زمان حرکت انتقالی آن ( یک دور کامل به دور خورشید ) 9686/87 روز می باشد که بدین ترتیب میانگین سرعت این سیاره 172،248 کیلومتر در ساعت است.