آلفرد ارنولد

مشهور به کهنسال ترین مرد مجرد انگلستان از طرفداران سفت وسخت ورزش یوگا بود. در 15 سپتامبر 1941 در سن 114 سالگی ذر شهر لیورپول درگذشت.