بزرگترین ورودی هتل

سالن ورودی ( واژه انگلیسی : Lobby ) هتل هایت ریجنسی شهر سان فرانسیسکو با 106 متر طول و 8/47 متر عرض، بزرگترین ورودی هتل در جهان است.