کوچکترین گاو

کوچکترین نژاد گاو اهلی اووآمبو (Ovambo) نام دارد که بومی کشور افریقایی نامیبیا می باشد. نر این نژاد بطور میانگین 225 کیلوگرم و ماده آن 160 کیلوگرم وزن دارد.