طولانی ترین نطق ها

طولانی ترین نطق ها در آمریکا ایراد شده است . سناتور واین موریس دو روز متوالی – 24و25 آوریل 1953 – بمدت 22 ساعت و 26 دقیقه صحبت کرد . و در تمام مدت نطق یکبار هم ننشست .
سناتور اشتورم تورموند – نماینده دمکرات از کارولین جنوبی – نیز دو روز متوالی – 28و29 اوت سال 1957 – علیه قانون حقوق مدنی سخنرانی کرد . و نطق او بمدت 24 ساعت و 19 دقیقه طول کشید. تنها چند دقیقه برای اجرای مراسم تحلیف یکی دیگر از نمایندگان سنا قطع شد.
آمار رکورد طولانی ترین نطق را سناتور تگزاسی – کیلمر کوربین اولولوک – در اوستین تگزاس شکست ، وی روز 17 و 18 ماه مه در سال 1955 درباره مالیات آب بیش از 28 ساعت و 15 دقیقه تمام لاینقطع نطق کرد.