وسیع ترین سالن پاتیناژ

سالن سرپوشیده پاتیناژ واقع در مجموعه ورزشی المپیک شهر مسکو، با 8،064 متر مربع مساحت، وسیع ترین سالن پاتیناژ در جهان است.