داروی بیهوشی ( سال 1842 میلادی )

اتر( داروی بیهوشی ) اولین بار توسط یک دندانساز امریکایی هنگام کشیدن دندان به کار رفت. این روش به پیشنهاد یک دانشجوی رشته شیمی به نام ویلیام کلارک انجام پذیرفت.