گرانترین کاغذ تحریر

مؤسسه کارتیه در نیویورک، فروشنده گران ترین کاغذ تحریر در جهان است. هر یکصد برگ آن همراه پاکتهای مربوطه، به بهای 10،000 دلار فروخته می شود. مواد اولیه این کاغذ از فنلاند تهیه می گردد.