عمل جراحی

مردی که بیش از تمام مردم جهان مورد عمل جراحی قرار گرفته است یکی از سربازان آفریقای جنوبی – لیونل دویت – است که در نتیجه انفجار مین در العلمین مجروح شد و 410 بار مورد عمل جراحی قرار گرفت