طولانی ترین سفربا کالسکه

خانواده گرانت ساکن انگلستان ، خانه خود را فروختند تا هزینه 96,000 دلاری سفردوردنیای خودرا تأمین کنند . در 25 اکتبر 1990 آنها با یک کالسکه تک اسبی سفرخودراازشهر فیرهوتن (دردانمارک ) شروع کردند. پس ازعبورازکشورهای بلژیک، فرانسه ، ایتالیا، اطریش ، شمال یوگسلاوی ، مجارستان، روسیه ، اوکراین، قزاقستان، مغولستان، چین، ژاپن و بالاخره آمریکا وکانادا، پس ازپیمودن درمجموع 27,650 کیلومتر، دراوایل سال 1998 به انگلستان بازگشتند.