پر وزن ترین دوقلو ها

پر وزن ترین دوقلو ها در سال 1955 در میشیگان از مادری 22 ساله بوجود آمدند. – جف – 4.675 کیلوگرم و دانی 4.695 کیلوگرم وزن داشتند