بدترین ویرانگری هنری

با انفجار اتومبیلی حاوی مواد منفجره در جلوی موزه هنری یوفیزی در شهر فلورانس ( در ایتالیا ) در 27 مه 1993، 33 تابلوی نقاشی خسارات کلی دیدند و 3 تابلوی معروف دیگر نیز بکلی از بین رفتند. ساختمان موزه نیز بکلی از بین رفتند. ساختمان موزه نیز شدیداً صدمه دید. مقامات وزارت فرهنگ و هنر ایتالیا میزان خسارت را 30 میلیارد لیر ( معادل 13 میلیون پوند ) برآورد کردند.