مکزیکوسیتی ( سال 1968 )

دانشجویان تنگدست و کم درآمد مکزیکی دولت را متهم به صرف هزینه های گزاف جهت برگزاری المپیک کردند و نیروهای دولتی در " میدان سه فرهنگ " به جان آنها افتادند و در نتیجه 260 دانشجو کشته و 1200 نفر مجروح شدند. اوریانا فالاچی، شرح مفصل و دقیقی از این واقعه در کتاب " زندگی جنگ و دیگر هیچ " آورده است. خود او نیز در این درگیری زخم مهلکی برداشت.