صندلی الکتریکی

در 6 اوت 1890 اولین صندلی الکتریکی ( وسیله ای برای اعدام با وارد کردن شوک الکتریکی ) در دنیا در زندان اوبرن در ایالت نیویورک به کار گرفته شد. هزاران کیلومتر دورتر در کشور آفریقایی حبشه ( که امروزه اتیوپی خوانده می شود ) امپراتور منلیک دوم ( 1844 ـ 1913 ) از وجود چنین صندلی ای با خبر شد و به عنوان بخشی از برنامه نوسازی و مدرن کردن کشور، تصمیم گرفت سه عدد از این صندلی ها خریداری کند. موقعی که محموله های سفارشی به اتیوپی رسیدند و امپراتور خواست طرز کار صندلی ها را ببیند متوجه شد که کشورش هنوز فاقد نیروی برق است. اما برای اینکه سرمایه گذاریش چندان هم بی حاصل نباشد یکی از سه صندلی را به عنوان تخت امپراتوریش انتخاب کرد.