دورترین کهکشان از راه شیری

یک گروه اخترشناس هلندی ـ انگلیسی ـ امریکایی در ماه مه 1994، کشف کهکشان 8 سی 1435+635 را اعلام داشت. فاصله این کهکشان از کهکشان ما 13 میلیارد سال نوری است.