وسیع ترین کارخانه اتومبیل سازی

وسیع ترین کارخانه اتومبیل سازی تک واحدی ، کارخانه فولکس واگن ورکه ( سازنده انواع اتومبیلهای فولکس واگن ) در شهر فولکسبرگ آلمان می باشد که در مجتمعی به وسعت 760 هکتار ، با 60،000 کارمند و کارگر ، هفته ای 4،000 اتومبیل تولید می کند.