بزرگترین گیتار

از بزرگترین و احتمالاً پرطنین ترین گیتار قابل نواختن، در 17 مه 1991 پرده برداری شد. این گیتار که 63/11 متر طول و 87/4 متر عرض و 446 کیلوگرم وزن دارد، به دست شاگردان دبیرستان شکامک در شهر جیسون ویل ( در ایالت ایندیانا در امریکا ) ساخته شده است.