بیشترین برد پیاپی

سرگئی بویکا اهل اوکراین، در فاصله سالهای 1983 تا 1997 در مسابقات جهانی پرش با نیزه، 6 بار متوالی قهرمان بلامعارض جهان شد و مدال طلا گرفت.