مسیحیان خوب

هنگام جنگ 1948 خاورمیانه، وارن آوستین نماینده امریکا در سازمان ملل در نطقش خطاب به اعراب و یهودی ها گفت: " سعی کنید اختلافات خود را مانند مسیحیان خوب برطرف کنید ".