گرانترین ماده غذایی

زعفران وادراتی از اسپانیا، در فروشگاه هارودز لندن از قرار 100 گرمی 305 پوند به فروش می رسد.