طول عمر حیوانات

طول عمر اسبی که رکورد زندگی را شکست ، 61 سال بود . با آنکه سال عمر گربه حدآکثر 19 سال است معهذا خانم آلیس اسنی جورج بور انگلیسی گربه ای داشت که 35 سال تمام زندگی کرد و روز 5 نوامبر 1957 چشم از جهان بست .
بموجب اطلاعات دقیق کلاغ پر سالترین پرنده روی زمین است و پس از کلاغ پرستوی دریایی است .
سالخورده ترین کلاغ اهلی ، کلاغی بود که 108 سال عمر کرد و پر سالترین پرستوی دریایی 44 سال تمام در بین هم نوعان خود بسر میبرد