سریع ترین ترانزیستور

طراحی و ساخت ترانزیستوری با سرعت تبدیل 230،000 میلیون بار در ثانیه توسط دانشگاه ایالتی ایلینوی ( در امریکا ) در 5 اکتبر 1986 اعلام گردید.