نگهداشتن اتومبیل روی سر

جان اونز (John Evans) اهل انگلستان ، موفق شد در یک نمایش قدرت فردی که در سنگاپور برگزار شده بود ، یک اتومبل نیسان را روی سر نگه دارد . او مدعی است که صاحب قوی ترین گردن در جهان است و می گوید 2000 پوند به عنوان جایزه به کسی می دهد که رکورد او را بشکند .