هلو

در 12 ژوئیه 1961، تعداد زیادی هلوی کال از یک آسمان ابری روی بخشی از شهر شروپورت در ایالت لوئیزیانای آمریکا فرو ریخت.