طولانی ترین دوران نامزدی

طولانی ترین دوران نامزدی 67 سال به درازا کشیده است و مربوط به آقای اکتاوی گیلن و خانم ادریانا مارتیز می باشد. عاقبت در ژوئن 1969 هنگامی که هر دوی آنها 82 ساله بودند دل به دریا زده و در مکزیکوسیتی ( پایتخت مکزیک ) با هم ازدواج کردند.