جدیدترین کاربرد نظامی لیزر

اولین آزمایش کاربرد نظامی لیزر در هدف گیری زمین به فضا در اکتبر 1997 انجام شد. سلاح مورد آزمایش یک لیزر یک میلیون واتی بود که از پایگاه موشکی وایت سندز(White Sands در ایالت نیومکزیکو در امریکا) به سوی یک ماهواره که از ماه مه 1996 در مدار 415 کیلومتری زمین در گردش بود، تابانده شد.