بالن آبی

بالن آبی حیوان عظیم الجثه ایست که هیچگاه نمی تواند در سطح زمین زندگی کند ، طول متوسط بالن 33 متر و وزن آن 133 تن است . این جانوران در اقیانوس منجمده بسر میبرند و در مدت یک سال مسافت 37 کیلومتر را طی می کنند. در سال 1932 بالنی را توزین کردند که وزنش 121.5 تن بود . تنها زبان این حیوان 3.22 تن وزن داشت