بیشترین ارتفاع در پرواز

رکورد بیشترین ارتفاع در پرواز 37،650 متر و متعلق به الکساندر فدوتف اهل شوروی است که در 31 اوت 1977 با یک میگ 25 به آن دست یافت.