عمل جراحی

کهنسالترین مردی که تن بعمل جراحی داد جیمز برت اهل تگزاس بود وی در سن 111 سالگی بر اثر عمل جراحی سلامت خود را باز یافت – 7 نوامبر