بدترین فاجعه دریائی

"در 30 ژانویه 1945هنگامیکه کشتی مسافر بری آلمانی بنام ویلهلم گوستلوف در نزدیکی شهر دانزیگ مورد اصابت اژدرهای زیر دریائی روسی اس . 13قرار گرفت ،7،700 نفر سرنشین جان باختند و فقط 903 نفر نجات یافتند. "