اقامت روی درخت

رکورد طولانی ترین اقامت روی یک درخت متعلق به خانم تیموثی روی است که 431 روز (4 ژوئیه 1982 الی 8 سپتامبر 1983 ) روی درختی در یک پارک تفریحی در شهر نورواک در ایالت کالفرنیا سکونت کرد.