جدیدترین رکورد 100 متر قورباغه

رومان اسلودنوف از روسیه در 100 متر شنای قورباغه رکورد جدیدی برپا کرد. در 15 ژوئن 2000 در مسکو، او این مسافت را ظرف یک دقیقه و 36 صدم ثانیه طی کرد.