بزرگترین صدف

بزرگترین صدف دنیا صدفی است که در موزه تاریخ طبیعی آمریکا در نیو یورک نهاده شده است . اندازه آن 109 سانتی متر و وزنش 262.6 کیلو گرم است .