گرانترین قلم

در فوریه 1998 یک مجموعه دارژاپنی رقم بی سابقه 218,007 دلار را برای یک قلم خودنویس مارک آنومون پرداخت کرد. دراین قلم که توسط کارخانه فرانسوی ردن ( Reden ) ساخته شده ، 600 قطعه سنگهای قیمتی ازجمله فیروزه ، یاقوت وزمرد به کاررفته است که طرح ونقش بدیعی را پدید آورده .