بزرگترین کشتی شکستگی

بزرگترین کشتی شکستگی مربوط به نفتکش 312،186 تنی به نام انرجی دیتر مینیشن (Energy Determination ) است که در 12 دسامبر 1979 در تنگه هرمز ترکید و به دو نیم شد و به قعر دریا رفت .ارزش قیمت این کشتی 58 میلیون دلار بود.